Hợp đồng thương mại quốc tế – những nội dung doanh nghiệp cần quan tâm

Hợp đồng thương mại quốc tế - những nội dung doanh nghiệp cần quan tâm Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ thương mại quốc tế. Hợp đồng thương mại quốc tế có rất nhiều loại, chẳng hạn như hợp đồng...

Các bước tiến hành hợp đồng ngoại thương

Các bước tiến hành hợp đồng ngoại thương Sau khi hợp đồng mua bán ngoại thương đã được ký kết, đơn vị kinh doanh XNK - với tư cách là một bên ký kết - phải tổ chức thực hiện hợp đồng đó. Nó đòi hỏi phải tuân thủ luật quốc gia và quốc tế, đồng thời bảo đảm được...

Phân biệt Master Bill và House Bill

Phân biệt Master Bill và House Bill Muốn phân biệt một vận đơn là Master bill hay House bill phải căn cứ vào nội dung và hình thức cuả vận đơn. Thứ nhất,vận đơn đường biển thường có dẫn chiếu một số công ước quốc tế phổ biến như Hague Rules, Hague Visby Rules hoặc Hamburge Rules. Ngược lại, trên...

Tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu

Tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu Có hai phương thức nhập khẩu rồi sau đó xuất khẩu mà mọi người thường hay bị nhần lần đó là " Tạm nhập tái xuất - Temporary import and re-export " và " Chuyển khẩu - Transit" là khác nhau. Theo quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM của bộ Thương mại ngày 31/10/1998 nói...

Dịch vụ vận chuyển hàng không giá rẻ, uy tín từ Hà Nội đến Cộng hòa Síp (Czech)

Nhập CIF, xuất FOB & thị trường kinh doanh bảo hiểm

Nhập CIF, xuất FOB & thị trường kinh doanh bảo hiểm Cũng như bất kỳ một linh vực kinh doanh nào, trong kinh doanh bảo hiểm việc khai thác và chiếm lĩnh thị trường có ý nghĩa quyết định. Song, là một lĩnh vực kinh doanh đặc thù, việc khai thác thị trường trong kinh doanh bảo hiểm gặp khó...

Quy trình và kinh nghiệm trong việc làm hàng nhập LCL của công ty Forwarding & Logistics

Quy trình và kinh nghiệm trong việc làm hàng nhập LCL của công ty Forwarding & Logistics I. Nhận thông báo từ đại lý, kiểm tra chứng từ và nội dung email do đại lý gửi, xác nhận email cho đại lý. II. Liên hệ với Coloader / carrier để kiểm tra ngày ETA III. Gửi HBL cho khách hàng...

Quy Trình Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa

Quy Trình Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa I.Xuất Khẩu Hàng Bằng Đường Biển 1. Chuẩn Bị Trước Khi Làm Thủ Tục Hải Quan Gọi hãng tàu cấp cho công ty lệnh cấp container rỗng sau đó lấy lệnh đó gửi cho bên vận tải và bên vận tải sẽ đi lấy container rỗng kéo về kho hàng của...

Các tham khảo về cách nhớ , phân loại và áp dụng incoterms

Các tham khảo về cách nhớ , phân loại và áp dụng incoterms Incoterm 2000, chia các điều kiện thương mại thành 4 nhóm, hiểu và phân biệt giữa các nhóm này, và quan trọng là nhớ để mà áp dụng không phải là điều dễ dàng. Thứ nhất có 4 nhóm, nhớ câu "Em Fải Cổ Đi" - 4...