Thủ tục xuất khẩu trang y tế đi quốc tế

Thủ tục xuất khẩu trang y tế đi nước ngoài

Xuất khẩu khẩu trang y tế phải có giấy phép Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19. Nghị quyết nêu rõ, Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu...