Dịch vụ thông quan hàng hóa nhanh, tiết kiệm

Dịch vụ thông quan hàng hóa nhanh gọn tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian của ViettelCargo ViettelCargo hướng dẫn khái quát các công việc cần thiết của người khai hải quan, cơ quan hải quan, xử lý của Hệ thống VNACCS từ khâu khai báo thông tin xuất khẩu/nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các...

Dịch vụ khai báo hải quan, mở tờ khai hải quan tại sân bay Nội Bài

Dịch vụ khai báo hải quan, mở tờ khai hải quan tại sân bay Nội Bài nhanh chóng, tiện lợi. Nhằm giúp doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục hải quan nhanh chóng trên địa bàn sân bay Nội Bài. ViettelCargo nay cung cấp dich vụ khai báo hải quan, mở tở khai hải quan tại sân bay Nội Bài .Chúng...