Dịch vụ khai báo hải quan, mở tờ khai hải quan tại sân bay Nội Bài

Dịch vụ khai báo hải quan, mở tờ khai hải quan tại sân bay Nội Bài nhanh chóng, tiện lợi. Nhằm giúp doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục hải quan nhanh chóng trên địa bàn sân bay Nội Bài. ViettelCargo nay cung cấp dich vụ khai báo hải quan, mở tở khai hải quan tại sân bay Nội Bài .Chúng...