Vận chuyển đồ nhựa từ TP Hồ Chí Minh sang Bangkok

Vận chuyển đồ nhựa từ TP Hồ Chí Minh sang Bangkok Thái Lan nhanh chóng, giá rẻ của ViettelCargo Tính chung cho 6 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này lên 1,05 tỷ USD, tăng trưởng 4,7% so với cùng kỳ năm 2015. ViettelCargo là công ty hàng đầu về vận tải. Bao gồm: đường...