DỊCH VỤ KHẢI QUAN TẠI CẦU TREO HÀ TĨNH

Dịch vụ Hải quan tại cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh)- Namphao (tỉnh Borikhamxay) Đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, việc kiểm soát hải quan đối với hàng hóa cũng như thực hiện các thủ tục hải quan là vô cùng quan trọng và đòi hỏi tốn kém một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, nếu các...