Các chứng từ thông dụng trong nghiệp vụ ngoại thương

Các chứng từ thông dụng trong nghiệp vụ ngoại thương  I. TỜ KHAI HẢI QUAN 1. Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu 2. Tờ khai hàng phi mậu dịch II. HÓA ÐƠN THƯƠNG MẠI (Commercial Invoice) Là chứng từ cơ bản của khâu thanh toán, là yêu cầu của người bán đòi người mua phải trả số tiền hàng ghi trên...

Dịch vụ vận chuyển hàng không giá rẻ, uy tín từ Hà Nội đến Cộng hòa Síp (Czech)

Hướng dẫn xác định, kiểm tra xuất xứ hàng hóa

Hướng dẫn xác định, kiểm tra xuất xứ hàng hóa QUI CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ CỦA PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (Ban hành kèm theo quyết định số 2855/PTM-PC ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm...

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục sản phẩm xuất khẩu

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục sản phẩm xuất khẩu

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung khác như thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia và thủ tục hành chính đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh quy định. Trường hợp có vướng...

Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan

Thủ tục hải quan điện tử điều chỉnh định mức hao hụt cho sản phẩm xuất khẩu

Hãy cùng Viettelcargo tìm hiểu về thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư và đăng ký sản phẩm xuất khẩu (thủ công - điện tử) [caption id="attachment_20996" align="aligncenter" width="900"] Thủ tục hải quan điện tử đăng ký điều chỉnh định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu vật tư cho sản phẩm xuất khẩu[/caption] Trình...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Thủ tục thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu

Thủ tục thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục. - Đối với cơ quan nhà nước: + Tờ khai nhập khẩu trước, tờ khai xuất khẩu trước phải được thanh khoản trước; trường...

Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm đối với vật tư tự cung ứng để sản xuất hàng XK

Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm đối với vật tư tự cung ứng để sản xuất hàng XK

Hãy cùng Viettelcargo tìm hiểu về các thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm đối với nguyên, vật tư tự cung ứng để sản xuất hàng xuất khẩu [caption id="attachment_20996" align="aligncenter" width="900"] Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm đối với nguyên, vật tư tự cung ứng để sản xuất hàng xuất khẩu[/caption] Trình...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa phi mậu dịch cùng với Viettelcargo

Làm thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu cùng Viettelcargo

Với xu thế phát triển hiện nay, nhu cầu xuất nhập khẩu của nước ta không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, do pháp luật có nhiều quy định mới cho doanh nghiệp như các nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, áp giá tính thuế, khai hải quan điện tử… Đặc biệt là có thêm nhiều quy định, hiệp định,...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, ra kho bảo thuế

Các phương thức thanh toán quốc tế

Các phương thức thanh toán quốc tế  * Open Account: Ghi sổ là một phương thức thanh toán trong đó nhà xuất khẩu mở một tài khoản ghi nợ những khoản tiền hàng hoá và dịch vụ mà họ cung cấp cho nhà nhập khẩu, nhà nhập khẩu định kỳ thanh toán số tiền phát sinh trên tài khoản bằng chuyển...

Quy trình xuất nhập khẩu hàng bằng container

Quy trình xuất nhập khẩu hàng bằng container I QUY TRÌNH XUẤT KHẨU 1) Xin giấy phép: bên bán phải xuất trình 3 loại giấy phép sau: • giấy phép đăng kí kinh doanh • giấy phép đăng kí mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu • giấy phép, hạn nghạch xuất khẩu 2) Yêu cầu bên mua mở L/C: Sau khi kí...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa phi mậu dịch cùng với Viettelcargo

Một số quy định cần biết về khai thuế – tính thuế

Một số quy định cần biết về khai thuế - tính thuế I. Nguyên tắc khai thuế - tính thuế (Điều 30 luật Quản lý thuế, Điều 4 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP): 1. Người nộp thuế có trách nhiệm tự tính số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước do mình kê khai, trừ trường hợp cơ quan Hải quan ấn...