Quy trình làm hàng FCL tại cảng

Hiện nay, quy trình làm hàng FCL vẫn là khó khăn với nhiều người trong nghề xuất nhập khẩu, đặc biệt là với lính mới. Hiểu được điều đó, công ty cổ phẩn bưu vận quốc Đông Dương xin chia sẻ cách làm hàng FCLquy trình làm thủ tục Hải Quan trong nhập hàng FCL tại cảng cơ bản:

Bước 1

Đầu tiên, dân xuất nhập khẩu cần nhận và kiểm tra tính pháp lý, thống nhất và đầy đủ của chứng từ FCL, bao gồm:
***Các chứng từ bắt buộc
– Contract (Hợp đồng thương mại)
– Invoice (Hóa đơn thương mại)
– Packing List (Phiếu đóng gói hàng hóa)
– Bill of Lading (Vận đơn)

***Trong giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế, những chứng từ dưới đây có thể có hoặc không, tùy theo trường hợp thực tế của hợp đồng thương mại.
– L/C (Tín dụng thư)
– Insurance Certificate (Chứng từ bảo hiểm)
– C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ)
– Phytosanitary Certificate (Chứng thư kiểm dịch)
– Sanitary Certificate (Giấy chứng nhận vệ sinh)
– Fumigation Certificate (Chứng thư hun trùng)
– v.v…

Bước 2

Sau khi đã kiểm tra đầy đủ chứng từ FCL, bước thứ 2 là khai hải quan điện tử và đóng thuế
– Sử dụng phần mềm ECUS5/VNACCS để khai hải quan điện tử.
– Sau khi đã hoàn tất khai điện tử, ta sẽ nhận được tờ khai hải quan hàng nhập FCL, in bộ tờ khai ra và nộp thuế tờ khai để có Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước phải được đóng mộc của ngân hàng.

Chúng tôi xin lưu ý với các bạn: giấy nộp tiền là bằng chứng công ty đã nộp thuế, KHÔNG ĐƯỢC LÀM MẤT. Khi nộp vào hải quan mở tài khoản thì chỉ nộp bản photo sao y và nhớ kiểm tra lần nữa:
– Số tài khoản trên giấy nôp tiền
– Loại hình nhập khẩu trong nhập hàng FCL
– Các thông tin công ty

Bước 3

Lấy lệnh D/O trong làm hàng FCL
Vận chuyển đường biển FCL thì trước khi tàu cập cảng (hàng về) khoảng 2 ngày, hãng tàu sẽ gửi một thông báo hàng đến (Arrival Notice) cho chúng ta. Thông báo này bắt buộc phải có các thông tin sau:
– Tên hãng tàu hoặc forwarder, người phát hành thông báo.
– Số Bill tương ứng của lô hàng.
– Người gửi hàng, người nhận hàng.
– Ngày hàng đến, mã cảng đến và mã kho lưu hàng. (Thông tin cần để khai tờ khai hải quan)
– Các giấy tờ và yêu cầu cần thiết để đến lấy lệnh giao hàng.
– Ngoài ra còn các thông tin về cước phí hoặc quy định riêng của từng hãng tàu, forwarder.

Để kéo container về kho công ty xuống hàng, nên ta phải mượn container, hãng tàu sẽ cấp cho 4 liên Giấy mượn cont (hạ rỗng), chức năng của nó là để giao cho tài xế thực hiện thủ tục trả cont khi công ty đã xuống hàng xong. (trường hợp này hãng tàu gộp chung chức năng của giấy hạ rỗng vào giấy mượn container)

Sau khi đã đóng tất cả các phí, nhân viên hãng tàu sẽ giao D/O gồm 4 bản, có đóng mộc ký phát của hãng tàu như hình. ViettelCargo xin lưu ý cho các bạn là cần phải KIỂM TRA LẠI bộ D/O trước khi rời khỏi hãng tàu:
– Nội dung trên D/O đã đúng với B/L hay chưa
– Thời hạn hiệu lực của D/O
– Mộc của hãng tàu, dấu giao thẳng
– Các hóa đơn đóng tiền tại hãng tàu (phí D/O,CFSphí chứng từ,..)

Quy trình làm hàng FLC tại cảng

Bước 4

Đăng ký tờ khai tại cảng:
Bộ hồ sơ gồm:
+ Tờ khai hải quan nhập khẩu
+ Bill
+ Invoice
+ Packing list
+ C/O (nếu có)
+ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
+ Giấy giới thiệu
Đăng ký kiểm hóa (nếu thông quan luồng đỏ)

Nhập số tờ khai, mã số thuế vào máy tính ở cảng để biết cửa nộp bộ chứng từ

+ Ô nhập số tờ khai hải quan: nhập số tờ khai mình đã khai
+ Ô số thuế doanh nghiệp: nhập số 1 hoặc mã số thuế cũng được
+ Sau đó bấm enter, màn hình sẽ hiện thị lại số tài khoản, và thông tin liên hệ của cán bộ kiểm hóa.

Bước 5

Trong trường hợp thông quan luồng đỏ thì bị kiểm hóa

– Đăng kí chuyển bãi kiểm hóa tại điểm đăng kí chuyển bãi kiểm hóa – rút ruột (tại phòng thương vụ cảng): nộp một bản sao D/O trên đó có ghi tên, số điện thoại của mình, tên công ty.

– Sau đó nộp một D/O và giấy giới thiệu ở nơi đăng ký cắt seal, nhận lại một phiếu yêu cầu cắt sealbấm seal, sau đó tìm vị trí container mình (trên phiếu yêu cầu cắt/bấm seal), nếu cont nằm trên cao thì nhờ đội xe nâng hạ cont xuống.

– Tiếp theo đợi cán bộ Hải quan kiểm hóa xuống kiểm hóa thì nhờ công nhân cảng cắt seal trước mặt Hải quan kiểm hóa.

Bước 6

Rút tờ khai tại bộ phận trả tờ khai, gồm tờ khai (thông quan) và mã vạch tờ khai.

Bước 7

Đến phòng thương vụ cảng nộp một D/O bên trên có ghi mã số thuế của doanh nghiệp và phiếu mượn container (hoặc phiếu hạ rỗng) để đóng tiền và lấy phiếu EIR như hình (nhớ kiểm tra thông tin: số cont, số seal, vị trí, hạn, số kg cont trước khi rời quầy)

Bước 8

Thanh lý tờ khai
Đến Văn phòng đội giám sát cổng nôp:
+ Tờ khai + List cont đã đóng mộc thông quan
+ Bản sao tờ khai + List cont
Phiếu EIR (phiếu giao nhận container)
+ D/O
+ Bản sao Bill
Nhận lại bản chính tờ khai, list cont được đóng mộc và phiếu EIR đã được Hải quan giám sát cổng đóng mộc, ký tên để lấy container ra khỏi cảng.

Bước 9

Giao phiếu EIR đã đóng dấu và phiếu mượn container (phiếu hạ rỗng) của hãng tàu cho tài xế để kéo container về kho.

Bước 10

Sau khi lấy hàng về kho, người vận chuyển phải trả lại container rỗng cho hãng tàu tại đúng nơi quy định, trong khoảng thời gian quy định trên giấy mượn cont. Người vận chuyển sẽ nhận được giấy xác nhận đã trả container rỗng, đem giấy này cùng với giấy mượn CO