Hàng hóa xuất nhập khẩu có giấy phép Bộ Công thương

Project Info

ViettelCargo nhận xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu đối với tất cả mặt hàng xuất nhập khẩu có giấy phép chịu quản lý của Bộ Công thương:

-Súng bắn dây.

-Hóa chất

-Hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất.

-Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp.

-Nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá, giấy vấn điếu thuốc lá; máy móc, thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá và phụ tùng thay thế.

-Các mặt hàng chịu hạn ngạch Hải quan: Muối,Thuốc lá nguyên liệu,Trứng gia cầm,Đường tinh luyện, đường thô.

Hàng hóa xuất nhập khẩu có giấy phép Bộ Công thương
Rate this post
Description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam quis met vehicula et non dolor. Aliquam accumsan velit pulvinar purus sodales sagittis lect accumsan. Aliquam sollicitudin, diam vitae consequat sodales mi sem sollicia dignissim massa mauris sed turpis. Donec laoreet faucibus metus a mollis.

Client:
Sweeter
Date:
09/06/2015
Location:
Liverpool
Category:
Bộ công thương