Giấy phép xuất nhập khẩu các mặt hàng chịu quản lý Bộ TTTT

Project Info

ViettelCargo nhận xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu đối với tất cả mặt hàng xuất nhập khẩu có giấy phép chịu quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông:

-Tem bưu chính, ấn phẩm tem và các mặt hàng tem bưu chính (tem bưu chính).

-Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện.

-Thiết bị ra đa, thiết bị trợ giúp bằng sóng vô tuyến điện và thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến điện.

Giấy phép xuất nhập khẩu các mặt hàng chịu quản lý Bộ TTTT
Rate this post
Description

Dịch vụ xin cấp giấy phép các loại hàng hóa xuất nhập khẩu chịu sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Client:
Enzit Haja
Date:
09/06/2015
Location:
London
Category:
Bộ Thông tin và Truyền thông