Lịch tàu vận chuyển đường biển nội địa tháng 6 – 7 mới nhất

ViettelCargo xin chia sẻ với các bạn lịch tàu vận chuyển đường biển nội địa tuyến HẢI PHÒNG – HỒ CHÍ MINH và HỒ CHÍ MINH – HẢI PHÒNG tháng 6-7 mới nhất:

Update: 9/6/2018

Lịch tàu vận chuyển đường biển nội địa tuyến Hồ Chí Minh – Hải Phòng:

HO CHI MINH – HAI PHONG
VESSEL VOY No. HO CHI MINH (VICT) ETA HAIPHONG 
ETD HCM  ( PTSC )
PROSPER 1819N 5-Jun 8-Jun
VSICO PIONEER 1819N 8-Jun 11-Jun
PROMOTE 1811N 10-Jun 13-Jun
PROSPER 1820N 13-Jun 16-Jun
VSICO PIONEER 1820N 15-Jun 18-Jun
PROMOTE 1812N 19-Jun 21-Jun
VSICO PIONEER 1821N 22-Jun 25-Jun
PROSPER 1822N 26-Jun 28-Jun
VSICO PIONEER 1822N 29-Jun 2-Jul
PROMOTE 1814N 1-Jul 3-Jul
PROSPER 1823N 3-Jul 5-Jul
VSICO PIONEER 1823N 6-Jul 9-Jul
PROMOTE 1815N 8-Jul 11-Jul
PROSPER 1824N 10-Jul 13-Jul
VSICO PIONEER 1824N 13-Jul 16-Jul
PROMOTE 1816N 15-Jul 18-Jul

Update: 9/6/2018

Lịch tàu vận chuyển đường biển nội địa tuyển Hải Phòng – Hồ Chí Minh

HAIPHONG / HOCHIMINH
VESSEL VOY NO. ETD HPH (PTSC) ETA HCM (VICT)
PROMOTE 1811S 6-Jun 9-Jun
PROSPER 1820S 9-Jun 12-Jun
VSICO PIONEER 1820S 11-Jun 14-Jun
PROMOTE 1812S 14-Jun 17-Jun
VSICO PIONEER 1821S 18-Jun 21-Jun
PROSPER 1822S 21-Jun 24-Jun
VSICO PIONEER 1822S 25-Jun 28-Jun
PROMOTE 1814S 27-Jun 30-Jun
PROSPER 1823S 29-Jun 2-Jul
VSICO PIONEER 1823S 2-Jul 5-Jul
PROMOTE 1815S 4-Jul 7-Jul
PROSPER 1824S 6-Jul 9-Jul
VSICO PIONEER 1824S 9-Jul 12-Jul
PROMOTE 1816S 12-Jul 15-Jul
PROSPER 1825S 14-Jul 17-Jul
VSICO PIONEER 1825S 17-Jul 20-Jul
PROMOTE 1817S 19-Jul 22-Jul

Lưu ý: Lịch trình có thể thay đổi.