Hướng dẫn xin giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) hàng xuất khẩu

Giấy chứng nhận xuất xứ (tiếng Anh: Certificate of Origin, thường viết tắt là C/O) Là một chứng từ sử dụng trong thương mại quốc tế; nhằm xác định quốc gia xuất xứ của hàng hóa.          Thông thường, nước nhập khẩu sẽ yêu cầu nhà nhập khẩu xuất trình chứng nhận xuất xứ do một cơ quan có thẩm quyền của...

Hướng dẫn xin giấy chứng nhận hợp quy

Hỏi: Các sản phẩm viễn thông dù được sản xuất  tại Việt Nam hoặc được nhập khẩu vào Việt Nam đều phải thực hiện xin giấy chứng nhận hợp quy cho thiết bị viễn thông đó. Vậy thủ tục xin giấy chứng nhận hợp quy cho thiết bị viễn thông gồm những giấy tờ gì? Thời gian giải quyết bao lâu… Đáp:...

Tư vấn thủ tục xin giấy phép nhập khẩu bánh kẹo

Phương án 1: Về hồ sơ nhập khẩu: theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này; khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp/xuất trình cho cơ quan hải quan bộ hồ sơ nhập khẩu, gồm: – Tờ khai hải quan – 02 bản chính; – Hợp...

Chi tiết công văn 455/TCHQ-TXNK phân loại bộ phận chi tiết mô hình y tế dùng cho giảng dạy

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 455/TCHQ-TXNK V/v Phân loại bộ phận, chi tiết của mô hình y tế Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016   Kính gửi: – Cục Hải quan thành phố Hà Nội; – Công ty TNHH Sản xuất...

Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số: 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế) Tên đơn vị nhập khẩu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: …………… ………..,ngày…..tháng…..năm…..   ĐƠN XIN NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ...

Tư vấn về chấp nhận hàng trong dịch vụ chuyển phát

Hỏi: Anh Lộc 0126xxxxxxx muốn chuyển 50 kg mạch điện thoại (hình ảnh thực lô hàng phía dưới) được đặt trong bao. Địa điểm giao từ quận Bình Tân đến phố Nội Mỹ Hào, Hưng Yên. Người nhận là anh Điệp. Có chấp nhận hàng hay không? Những thông tin cần bổ sung về lô hàng, bao gồm giấy tờ chứng từ...

Quyết định về việc ban hành bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 2515/QĐ-BNN-BVTV Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG MÃ SỐ HS CỦA DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT...

Quyết định 23/2007/QĐ-BYT về quy chế kiểm tra nhà nước chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu

BỘ Y TẾ Số: 23/2007/QĐ-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Về việc ban hành “Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu”...

Công văn số 1738/QLCL-CL1 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1738/QLCL-CL1 V/v trả lời kiến nghị về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015...

Luật an toàn thực phẩm

Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm CHÍNH PHỦ ______Số: 38/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm ________________________...