Câu hỏi thường gặp trong ngoại thương (chuẩn nhất)

Câu hỏi thường gặp trong ngoại thương (chuẩn nhất) Đề 1: 1.Hãy trình bày các bước của giao dịch mua bán thông thường. Trong buôn bán quốc tế, các bước giao dịch thông thường chủ yếu diễn ra như sau: –         Hỏi hàng (Inquiry): Về phương diện pháp luật thì đây là lời thỉnh cầu bước vào giao dịch. Nhưng xét...