Hướng dẫn xác định, kiểm tra xuất xứ hàng hóa

Hướng dẫn xác định, kiểm tra xuất xứ hàng hóa QUI CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ CỦA PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (Ban hành kèm theo quyết định số 2855/PTM-PC ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm...

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; danh mục sản phẩm xuất khẩu

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; danh mục sản phẩm xuất khẩu - Trình tự thực hiện: + Đối với người khai hải quan: Bước 1 : Người khai HQ tạo thông tin khai HQ điện tử về các danh mục sửa đổi theo đúng các...

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký điều chỉnh định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu vật tư cho sản phẩm xuất khẩu

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký điều chỉnh định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu vật tư cho sản phẩm xuất khẩu - Trình tự thực hiện:  + Đối với tổ chức: - Thực hiện thủ tục hải quan đăng ký điều chỉnh định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu vật tư cho sản phẩm xuất...

Thủ tục thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu

Thủ tục thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục. - Đối với cơ quan nhà nước: + Tờ khai nhập khẩu trước, tờ khai xuất khẩu trước phải được thanh khoản trước; trường...

Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm đối với nguyên, vật tư tự cung ứng để sản xuất hàng xuất khẩu

Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm đối với nguyên, vật tư tự cung ứng để sản xuất hàng xuất khẩu +Trình tự thực hiện: I. Đối với cá nhân, tổ chức: * Đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư do người khai hải quan tự sản xuất; nhập khẩu để tiêu thụ nội địa hoặc...

Làm thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu

Làm thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu * Thủ tục hải quan hàng xuất khẩu  Lên tờ khai Hoàn tất bộ chứng từ, chuẩn bị làm thủ tục hải quan Làm thủ tục hải quan Lên tờ khai Hải quan Bản lưu người khai hải quan Bản lưu hải quan Chứng từ kèm  Bản chính Bản sao Hợp...

Quy trình xuất nhập khẩu hàng bằng container

Quy trình xuất nhập khẩu hàng bằng container I QUY TRÌNH XUẤT KHẨU 1) Xin giấy phép: bên bán phải xuất trình 3 loại giấy phép sau: • giấy phép đăng kí kinh doanh • giấy phép đăng kí mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu • giấy phép, hạn nghạch xuất khẩu 2) Yêu cầu bên mua mở L/C: Sau khi kí...

Một số quy định cần biết về khai thuế – tính thuế

Một số quy định cần biết về khai thuế - tính thuế I. Nguyên tắc khai thuế - tính thuế (Điều 30 luật Quản lý thuế, Điều 4 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP): 1. Người nộp thuế có trách nhiệm tự tính số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước do mình kê khai, trừ trường hợp cơ quan Hải quan ấn...

Thủ tục khai báo sửa tờ khai hải quan

Thủ tục khai báo sửa tờ khai hải quan Nếu khai báo nhầm trong tờ khai hải quan thì để sửa lại tờ khai cần thông qua điều 12 Thông Tư 79/2009/TT-BTC ; điều 34 luật quản lý thuế, khoản 2 Điều 22 Luật Hải quan Điều 12. Sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan  1....

Xin trì hoãn xác định trị giá tính thuế

xin trì hoãn xác định trị giá tính thuế - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Tại thời điểm đăng ký tờ khai Hải quan, Người khai Hải quan có văn bản đề nghị trì hoãn các định trị giá tính thuế vì chưa đủ thông tin xác định trị giá; Cam kết nộp...