Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh quốc tế kết hợp vận chuyển nội địa, tàu bay vận chuyển nội địa kết hợp vận chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh quốc tế kết hợp vận chuyển nội địa, tàu bay vận chuyển nội địa kết hợp vận chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu  I. Trình tự thực hiện:  + Đối với cá nhân, tổ chức: - Cảng vụ hàng không có trách nhiệm cung cấp các thông tin...

Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu lần đầu cho dự án đầu tư

Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu lần đầu cho dự án đầu tư  I. Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: Trước khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đầu tiên người nộp thuế: a) Tự xác định nhu cầu sử dụng và...

Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt

Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt  I Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức:  + Tại ga liên vận biên giới Ngay sau khi tàu nhập cảnh đến ga liên vận biên giới, trưởng tàu hoặc người đại diện (sau đây gọi chung là trưởng tàu) nộp...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ  I. Trình tự thực hiện: 1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp xuất khẩu ký xác nhận giao hàng cho doanh nghiệp nhập khẩu vào 04 tờ khai hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ và doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ phải làm...

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức đặt gia công tại nước ngoài

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức đặt gia công tại nước ngoài  I.Trình tự thực hiện: Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức đặt gia công ở nước ngoài thực hiện như đối với nhận gia công cho nước ngoài tại mục I, Phụ lục I Quyết định 52/2007/QĐ-BTC...

Thủ tục hải quan đối với việc tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hoá theo phương thức quay vòng

Thủ tục hải quan đối với việc tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hoá theo phương thức quay vòng  I Trình tự thực hiện:  + Đối với cá nhân, tổ chức - Thực hiện việc khai báo, giải trình theo quy định. + Đối với cơ quan Hải quan: - Thực hiện việc kiểm tra, giám sát hải...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập dự hội chợ triển lãm thực hiện theo quy định đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập dự hội chợ triển lãm thực hiện theo quy định đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại  I Trình tự thực hiện:  1. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá phục vụ các yêu cầu khẩn cấp: + Đối với...

Thủ tục hải quan đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập để sửa chữa tàu biển, tàu bay theo hợp đồng ký giữa chủ tàu nước ngoài với nhà máy sửa chữa tại Việt Nam

Thủ tục hải quan đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập để sửa chữa tàu biển, tàu bay theo hợp đồng ký giữa chủ tàu nước ngoài với nhà máy sửa chữa tại Việt Nam   I. Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức:  Linh kiện, phụ tùng tạm nhập để sửa chữa tàu biển, tàu bay...

Thủ tục hải quan đối vối ôtô nước ngoài khi xuất cảnh (tái xuất) với mục đich thương mại

Thủ tục hải quan đối vối ôtô nước ngoài khi xuất cảnh (tái xuất) với mục đich thương mại  I Trình tự thực hiện:  - Đối với cá nhân, tổ chức: + Người khai hải quan khai, nộp và xuất trình các giấy tờ theo quy định. - Đối với cơ quan hành chính Nhà nước: - Cơ quan Hải quan...

Thủ tục hải quan đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập không có hợp đồng để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài

Thủ tục hải quan đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập không có hợp đồng để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài  I.Trình tự thực hiện:  + Đối với cá nhân, tổ chức: - Nếu linh kiện, phụ tùng tạm nhập do chính tàu bay, tàu biển mang theo khi nhập cảnh thì...