Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm đối với nguyên, vật tư tự cung ứng để sản xuất hàng xuất khẩu

Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm đối với nguyên, vật tư tự cung ứng để sản xuất hàng xuất khẩu +Trình tự thực hiện: I. Đối với cá nhân, tổ chức: * Đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư do người khai hải quan tự sản xuất; nhập khẩu để tiêu thụ nội địa hoặc...

Làm thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu

Làm thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu * Thủ tục hải quan hàng xuất khẩu  Lên tờ khai Hoàn tất bộ chứng từ, chuẩn bị làm thủ tục hải quan Làm thủ tục hải quan Lên tờ khai Hải quan Bản lưu người khai hải quan Bản lưu hải quan Chứng từ kèm  Bản chính Bản sao Hợp...

Quy trình xuất nhập khẩu hàng bằng container

Quy trình xuất nhập khẩu hàng bằng container I QUY TRÌNH XUẤT KHẨU 1) Xin giấy phép: bên bán phải xuất trình 3 loại giấy phép sau: • giấy phép đăng kí kinh doanh • giấy phép đăng kí mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu • giấy phép, hạn nghạch xuất khẩu 2) Yêu cầu bên mua mở L/C: Sau khi kí...

Một số quy định cần biết về khai thuế – tính thuế

Một số quy định cần biết về khai thuế - tính thuế I. Nguyên tắc khai thuế - tính thuế (Điều 30 luật Quản lý thuế, Điều 4 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP): 1. Người nộp thuế có trách nhiệm tự tính số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước do mình kê khai, trừ trường hợp cơ quan Hải quan ấn...

Thủ tục khai báo sửa tờ khai hải quan

Thủ tục khai báo sửa tờ khai hải quan Nếu khai báo nhầm trong tờ khai hải quan thì để sửa lại tờ khai cần thông qua điều 12 Thông Tư 79/2009/TT-BTC ; điều 34 luật quản lý thuế, khoản 2 Điều 22 Luật Hải quan Điều 12. Sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan  1....

Xin trì hoãn xác định trị giá tính thuế

xin trì hoãn xác định trị giá tính thuế - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Tại thời điểm đăng ký tờ khai Hải quan, Người khai Hải quan có văn bản đề nghị trì hoãn các định trị giá tính thuế vì chưa đủ thông tin xác định trị giá; Cam kết nộp...

Phương thức thanh toán quốc tế- lợi ích và rủi ro

Phương thức thanh toán quốc tế- lợi ích và rủi ro Trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, thu chi tiền hàng là quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của hai bên mua (nhập khẩu) và bán (xuất khẩu). Vì vậy, khi đàm phán về phương thức thanh toán, các bên đều nỗ lực thỏa thuận điều...

Hướng dẫn khai báo tờ khai hải quan

Hướng dẫn khai báo tờ khai hải quan Khai báo tờ khai hải quan gồm có 34 tiêu thức. Tiêu thức 1: Người xuất khẩu- Mã số Ghi tên đầy đủ và địa chỉ của doanh nghiệp các nhân xuất khẩu, kể cả số điện thoại và fax Ðối với tờ khai xuất khẩu : ghi mã số đăng ký...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Đăng ký tờ khai; + Nộp Phiếu đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu (theo mẫu 20-PĐK/2009 ban hành kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-TCHQ...

Thủ tục hải quan đối với tàu biển chuyển cảng

Thủ tục hải quan đối với tàu biển chuyển cảng - Trình tự thực hiện: + Đối với cá nhân, tổ chức: 1. Thuyền trưởng có thông báo bằng văn bản với Chi cục trưởng Hải quan cảng về mục đích, thời gian chuyển cảng. a) Nếu có hàng hoá xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan sẽ được dỡ xuống...