Dịch vụ hải quan

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; danh mục sản phẩm xuất khẩu

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; danh mục sản phẩm xuất khẩu

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; danh mục sản phẩm xuất khẩu – Trình tự thực hiện: + Đối với người khai hải quan: Bước 1 : Người khai HQ tạo thông tin khai HQ điện tử về các danh mục […]

Thủ tục thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu

Thủ tục thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu

Thủ tục thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu Trình tự thực hiện: – Đối với cá nhân, tổ chức: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục. – Đối với cơ quan nhà nước: + Tờ khai nhập khẩu trước, tờ khai xuất khẩu trước phải […]

Làm thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu

Làm thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu

Làm thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu * Thủ tục hải quan hàng xuất khẩu  Lên tờ khai Hoàn tất bộ chứng từ, chuẩn bị làm thủ tục hải quan Làm thủ tục hải quan Lên tờ khai Hải quan Bản lưu người khai hải quan Bản lưu hải quan Chứng từ kèm […]

Quy trình xuất nhập khẩu hàng bằng container

Quy trình xuất nhập khẩu hàng bằng container

Quy trình xuất nhập khẩu hàng bằng container I QUY TRÌNH XUẤT KHẨU 1) Xin giấy phép: bên bán phải xuất trình 3 loại giấy phép sau: • giấy phép đăng kí kinh doanh • giấy phép đăng kí mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu • giấy phép, hạn nghạch xuất khẩu 2) Yêu cầu bên mua […]

Một số quy định cần biết về khai thuế – tính thuế

Một số quy định cần biết về khai thuế – tính thuế

Một số quy định cần biết về khai thuế – tính thuế I. Nguyên tắc khai thuế – tính thuế (Điều 30 luật Quản lý thuế, Điều 4 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP): 1. Người nộp thuế có trách nhiệm tự tính số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước do mình kê khai, trừ trường hợp […]

Thủ tục khai báo sửa tờ khai hải quan

Thủ tục khai báo sửa tờ khai hải quan

Thủ tục khai báo sửa tờ khai hải quan Nếu khai báo nhầm trong tờ khai hải quan thì để sửa lại tờ khai cần thông qua điều 12 Thông Tư 79/2009/TT-BTC ; điều 34 luật quản lý thuế, khoản 2 Điều 22 Luật Hải quan Điều 12. Sửa chữa tờ khai, khai bổ sung […]

Xin trì hoãn xác định trị giá tính thuế

Xin trì hoãn xác định trị giá tính thuế

xin trì hoãn xác định trị giá tính thuế – Trình tự thực hiện: – Đối với cá nhân, tổ chức: + Tại thời điểm đăng ký tờ khai Hải quan, Người khai Hải quan có văn bản đề nghị trì hoãn các định trị giá tính thuế vì chưa đủ thông tin xác định […]

Phương thức thanh toán quốc tế- lợi ích và rủi ro

Phương thức thanh toán quốc tế- lợi ích và rủi ro

Phương thức thanh toán quốc tế- lợi ích và rủi ro Trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, thu chi tiền hàng là quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của hai bên mua (nhập khẩu) và bán (xuất khẩu). Vì vậy, khi đàm phán về phương thức thanh toán, các bên đều […]