Hướng dẫn lập hồ sơ c/o

Hướng dẫn lập hồ sơ c/o I.  Một bộ hồ sơ C/O gồm các chứng từ sau:  1. Ðơn đề nghị cấp C/O (1 bản, theo mẫu) 2. Mẫu C/O đã kê khai hoàn chỉnh có tối thiểu 4 bản (1 bản chính và 1 bản copy doanh nghiệp chuyển khách hàng, 1 bản copy C/O lưu tại công ty, 1...

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Hải Phòng

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Hải Phòng Có giảng tại Doanh nghiệp theo yêu cầu: (giảng viên Đại học Ngoại thương và ViettelCargo kết hợp giảng thực địa)  Thương mại quốc tế là cánh cửa mở đường cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc đẩy mạnh ngoại thương đang...

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Nam Định

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Nam Định Có giảng tại Doanh nghiệp theo yêu cầu: (giảng viên Đại học Ngoại thương và ViettelCargo kết hợp giảng thực địa)  Thương mại quốc tế là cánh cửa mở đường cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc đẩy mạnh ngoại thương đang...

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Quảng Ninh

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Quảng Ninh Có giảng tại Doanh nghiệp theo yêu cầu: (giảng viên Đại học Ngoại thương và ViettelCargo kết hợp giảng thực địa)  Thương mại quốc tế là cánh cửa mở đường cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc đẩy mạnh ngoại thương đang...

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Thanh Hóa

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Thanh Hóa Có giảng tại Doanh nghiệp theo yêu cầu: (giảng viên Đại học Ngoại thương và ViettelCargo kết hợp giảng thực địa)  Thương mại quốc tế là cánh cửa mở đường cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc đẩy mạnh ngoại thương đang...