Văn bản xuất nhập khẩu

Tuyển ứng viên thực tập xuất nhập khẩu thực tế tại Viettelcargo

Tuyển ứng viên thực tập xuất nhập khẩu thực tế tại Viettelcargo

Tuyển ứng viên thực tập xuất nhập khẩu thực tế tại Viettelcargo.  Đối tượng ứng tuyển thực tập Ngành nghề việc làm: Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương Mới tốt nghiệp/ Thực tập Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập sinh Nơi làm việc: Hà Nội. Trình độ học vấn: Cử nhân Mức kinh nghiệm: 0-1 năm […]

Thông tư hướng dẫn xuất nhập khẩu gỗ, lâm sản

Thông tư hướng dẫn xuất nhập khẩu gỗ, lâm sản

THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 02/2000/TT-TCHQ NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM GỖ, LÂM SẢN XUẤT KHẨU VÀ NGUYÊN LIỆU GỖ, LÂM SẢN NHẬP KHẨU Căn cứ Quyết định 65/1998/QĐ-TTg ngày 24.3.1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu sản […]

  • 1
  • 2